Nie o to chodzi,
żeby obsługiwać klienta.
chodzi o to, by mu przewodzić,
by nim kierować, by mu doradzać
Kevin Roberts    Saatchi & Saatchi
Księgowość to nie tylko wprowadzanie danych, lecz wiedza, która przekłada się na sukces
firm naszych klientów
Profesjonalna kompleskowa obsługa podatkowo - ksiegowa
Doradztwo podatkowe – kształtowanie świadomości podatkowej w drodze
do twojego sukcesu
Profesjonalna kompleskowa obsługa podatkowo - ksiegowa

Rachunkowość, księgowość, podatki

W ramach wykonywanych usług biuro zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw oraz optymalizacją procesów podatkowych.

To, co wyróżnia biuro to szeroki obszar działań wspomagających na każdym etapie naszych klientów.

 

W zakresie księgowości biuro oferuje między innymi:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych spółek kapitałowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych itp.)
  • Sporządzanie zakładowych planów kont
  • Sporządzanie i uzupełnianie polityki rachunkowości
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Prowadzenie ewidencji VAT
  • Sporządzanie zeznań rocznych PIT, CIT
  • Rozliczanie transakcji WDT, WNT, export, import
  • Sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji